وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

روزنامه گاردین: اکران فیلم ایرانی" شبهای زاینده رود" در لندن پس از ۲۶ سال توقیف!

Fri, 03/03/2017 - 19:00

روزنامه گاردین

۳ مارچ ۲۰۱۷
نویسنده: سعید کمالی دهقان

فیلم شبهای زاینده رود ساخته محسن مخملباف از ایران مخفیانه خارج شد و به زودی در لندن به روی پرده سینما ها خواهد رفت...