وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

توقيف فيلم شبهاى زاينده رود محسن مخملباف در لبنان

Wed, 05/10/2016 - 19:00


جشنواره بيروت در لبنان اعلام كرد: نمايش فيلم شبهاى زاينده رود كه قرار بود در هفته جارى در جشنواره بيروت به نمايش در آيد به خاطر فشار سفارت ايران به دولت لبنان ممنوع شد.


كلت نافال رييس جشنواره بيروت گفت: سفارت ايران ابتدا از طريق مذاكره با او سعى كرد از نمايش فيلم جلوگيرى كند، اما وقتى با مخالفت وى روبرو شد، از طريق فشار به دولت لبنان سرانجام از نمايش فيلم شبهاى زاينده رود جلوگيرى كرد.


در سال ۲۰۱۰ نيز همزمان با حضور محمود احمدى نژاد در لبنان از نمايش فيلم روزهاى سبز ساخته حنا مخملباف در لبنان جلوگيرى شد.


فيلم شبهاى زاينده رود  امسال (٢٠١٦) بعد از ٢٦ سال توقيف، مخفيانه از ايران خارج شد و به عنوان فیلم افتتاحيه جشنواره ونيز كلاسيك به نمايش در آمد.